ΔΙΕΘΝΗ

Beth Orton - Central Reservation

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
8

Prince Paul - A Prince Among Thieves

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
8

Underworld - Beaucoup Fish

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
8

Jega - Spectrum

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
7

Blur - 13

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
6

Skunk Anansie - Post Orgasmic Chill

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
6

Sebadoh - The Sebadoh

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
7

Natacha Atlas - Gedida

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
6

Paul Westerberg - Suicane Satisfaction

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
5

Silverchair - Neon Ballroom

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
5

Creatures - Anima Animus

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
6

Kula Shaker - Peasants, Pigs and astronauts

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
4

Gamma Ray - Poweplant

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
7

Mogwai - Come On Die Young

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
8

Eminem - The Slim Shady LP

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
7

Gene - Revelations

Κυκλοφορία
Μαρ-99
Βαθμολογία
6
Top